Generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag d.  19. marts 2015 på Islev Skole, lærerværelset kl. 16:00 - med efterfølgende buffet. Eventuelle forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med bilag samt den skriftlige beretning udsendes til skolerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Tilmelding til spisningen senest 12. marts til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret.