Teamsamarbejde

Rødovre Skolelederforening og Rødovre Lærerforening har i fællesskab samlet en række gode råd og idéer til et godt teamsamarbejde. Her kan du læse vores fælles folder.

 "Et velfungerende teamsamarbejde er centralt for et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet vedrører alle på skolen. Når skoleledelsen og de ansatte er fælles om arbejdsmiljøopgaverne og om at løse dem, skaber det tillid. Det er værdiskabende, det giver arbejdsglæde og et bedre arbejdsmiljø for begge parter."
(Citat fra "Det gode teamsamarbejde")