Orlov

Rødovre Kommune ser generelt positivt på orlovsansøgninger fra medarbejdere i kommunen.

Orlov med løn følger de lovgivningsmæssige og/eller overenskomstmæssige aftaler, der er i forbindelse med barselsorlov, børnepasningsorlov eller fravær af familiemæssige grunde.
Man søger om orlov tjenstligt, dvs. gennem sin skoleleder, som orienterer Børne- og kulturforvaltningen samt Personaleafdelingen.

Orlov uden løn følger de retningslinjer, der er omtalt i Rødovre Kommunes orlovspolitik. Disse retningslinier kan ses på RK Intra eller fås på skolens kontor.

Orlov kan gives, hvis man
* ønsker at skifte til en stilling i fx en anden kommune
* ønsker at videreuddanne sig
* har personlige grunde

Som hovedregel kan man i Rødovre Kommune få orlov op til 1 år.
I alle orlovssituationer vil stillingerne blive besat midlertidigt af en vikar eller ved konstituering.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende orlov, er du velkommen til at henvende dig til kredskontoret.