Kredsstyrelsen

Kreds 017 Kredslogo2

I Rødovre Lærerforening har vi en TR-kredsstyrelse. 
Din tillidsrepræsentant på skolen er medlem af kredsstyrelsen.
Kredsstyrelsen er den politiske del af den faglige forening.

I kredsstyrelsen sidder også formand, næstformand og kasserer for Rødovre Lærerforening. Desuden er fællestillidsrepræsentanten, såfremt denne ikke er blandt de ovennævnte, også repræsenteret.

I kredsstyrelsen sidder flg. medlemmer:

Kredsformand Anders Liltorp Generalforsamlingsvalgt
Næstformand* Jens-Halvor Zoffmann Generalforsamlingsvalgt
Kasserer Mads Broch Generalforsamlingsvalgt
TR Kristian Milsted Tinderhøj Skole
TR Trine Kisling Valhøj Skole
TR Kenneth Gundersen Hendriksholm Skole
TR Marie Würtzen Islev Skole
TR Mette Hedegaard Nyager Skole
TR Tina L. Sørensen Rødovre Skole
TR Mads Troelsø Skovmoseskolen
 Fællestillidsrep.  Jens-Halvor Zoffmann  (Tinderhøj Skole)
     

 Forretningsudvalget udgøres af: Anders Liltorp, Mette Hedegaard, Mads Broch og Jens-Halvor Zoffmann.


* Valgt som delegeret på generalforsamlingen og som næstformand af kredsstyrelsen.

Kredsstyrelsens forrretningsorden