Arbejdstid

A20 I Roedovre
Rødovre Lærerforening og Rødovre Kommune har med afsæt i A20 genforhandlet en lokal arbejdstidsaftale. Også fremover vil den gennemsnitlige årlige undervisningstid for en lærer være 780 timer om året. Aftalen sikrer blandt andet lærerne tid til forberedelse og forpligter til samarbejde om hele skolen.

Rødovre Lærerforening og Rødovre Kommune har den 27. april 2021 indgået en lokalaftale om A20 for lærere og børnehaveklaseledere i Rødovre Kommune.

En af de konkrete forbedringer er sikring af tid til forberedelse og samarbejde med kollegaer og forældre på 564 timer samt 336 timer til de øvrige opgaver. Tallene er stadig afhængigt af, hvor meget man underviser, men forholdet mellem undervisning, forberedelse og andre opgaver er som udgangspunkt det samme. Alle får redegjort den samlede arbejdstid i sin opgaveoversigt.

Som noget nyt er der indbygget et omfattende forpligtende samarbejde om hele skolen og dens udvikling mellem kreds og kommune, skoleleder og TR samt mellem hele lærerkolegiet og skolens ledelse.

Du kan læse Rødovres lokale A20 i linket til højre.

Læs mere om de centrale aftaler på Danmarks Lærerforenings hjemmeside.

Campus Espevang:

Ude til højre kan du finde aftalen om arbejdstid ansat ved Campus Espevang.