Ferie

Solnedgang Fra Hawaii Eget Billede

Aftale om placering af kollektiv ferie i skoleåret 2023/2024 mellem Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening

Den kollektive ferie for lærere og børnehaveklasseledere i Rødovre Kommunes folkeskoler placeres for vinterferiens vedkommende i uge 8 i 2024. For sommerferiens vedkommende placeres den i ugerne 27, 28, 29 og 30, fra og med d. 4. juli til og til og med d. 31. juli 2024 jævnfør aftalen ”Lokal A20 for lærere og børnehaveklasseledere i Rødovre Kommune”.

Får du løn i ferien?

Lærerne er omfattet af samme ferieregler som på det øvrige arbejdsmarked.

Alle optjener ret til 2,08 feriedag hver måned. For langt de fleste medlemmer betyder det, at der er optjent ret til ferie med løn, i de ferie vi har aftalt som kollektiv ferie i Rødovre.

Dog kan du være ansat midt i et skoleår og så er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

- Har du ferie fra tidligere arbejde og dækker det hele ferien?

- Er du nyansat og har ikke ferie optjent andet sted fra?

Hvis du mangler at optjene ferie og er medlem af A-kassen, så bør du i god tid kontakte A-kassen, for at få vejledning om hvorvidt du er berretiget til udbetaling af feriedagpenge.

Du er altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller kredsen, hvis du er i tvivl. Din skoleleder og/eller lønkontoret i Rødovre Kommune vil også kunne hjælpe dig.

Hvornår er der ferie?
Lærerne har 5 ugers ferie, ligesom alle andre. "Elevferie" (fx. jule-, påske- eller efterårsferie) er ikke ferie for lærere i Rødovre, selvom du ikke normalt møder på skolen i disse perioder.

Der afvikles fire ugers ferie i juli og en uges ferie i elevernes vinterferie. Det aftales årligt (senest 31.12), hvorledes de konkrete ferieuger placeres.

Afholdelse af ferie i øvrigt følger reglerne i "Aftale om ferie for personale ansat i kommuner" og "Aftale om 6. ferieuge" samt ferieregler for ansatte i Rødovre Kommune. 

Den 6. ferieuge
Udover de lovpligtige 5 ugers ferie har vi via overenskomsten fået den 6. ferieuge. Den kan afholdes på et tidspunkt efter eget valg, men placeringen skal være forenelig med arbejdspladsens tarv.

Endelig har du ret til at få ikke afholdte feriedage fra "den 6. ferieuge" udbetalt efter afslutningen af ferieåret. Dette skal meddelelse din ledelse senest 1. oktober. Du skal så have dem udbetalt ultimo maj. Hver feriedag har en værdi af 0,5% af din årsløn. Vær opmærksom på, at løn under ferie i optjeningsåret her ikke indgår i beregningsgrundlaget for årslønnen.

Feriefridage kan også overføres til næste ferieår.

For ledige
Ledige bør kontakte deres A-kasse for at få feriedagpenge i de 5 ugers ferie.


Sygdom i din ferie - se linket til højre "Sygdom og ferie".

Hvis du vil læse mere om ferie, herunder "Deltidsansat", "Ferie og fratrædelser", så klik her.