Ferie

Solnedgang Fra Hawaii Eget Billede

Nye ferieregler i 2020

Fra 1. september er der nye ferieregler, disse vil have virkning på vores område fra sommeren 2020. Rødovre Lærerforening og Rødovre Kommune har indgået aftale. Se aftale i højre side. 

Hvis du vil læse mere ferie, herunder "Sygdom og ferie", "Deltidsansat", "Ferie og fratrædelser" og "Den nye ferielov", så klik her.

Får du løn i ferien?
Lærerne er omfattet af samme ferieregler som på det øvrige arbejdsmarked.

Alle optjener ret til 2,08 feriedag hver måned. For langt de fleste medlemmer betyder det, at der er optjent ret til ferie med løn, i de ferie vi har aftalt som kollektiv ferie i Rødovre.

Dog kan du være ansat midt i et skoleår og så er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

- Har du ferie fra tidligere arbejde og dækker det hele ferien?

- Er jeg nyansat og har ikke ferie optjent andet sted fra?

Hvis du mangler at optjene ferie og er medlem af A-kassen, så bør du i god tid kontakte A-kassen, for at få vejledning om hvorvidt du er berretiget til udbetaling af feriedagpenge.

Du er altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller kredsen, hvis du er i tvivl. Din skoleleder og/eller lønkontoret i Rødovre Kommune vil også kunne hjælpe dig.

Hvornår er der ferie?
Lærerne har 5 ugers ferie, ligesom de fleste andre danskere. "Elevferie" (fx. jule-, påske- eller efterårsferie) er ikke ferie for lærere i Rødovre, selvom du ikke normalt møder på skolen i disse perioder.

Der afvikles fire ugers ferie i juli og en uges ferie i elevernes vinterferie. Det aftales årligt (senest 31.12), hvorledes de konkrete ferieuger placeres.

Afholdelse af ferie i øvrigt følger reglerne i "Aftale om ferie for personale ansat i kommuner" og "Aftale om 6. ferieuge" samt ferieregler for ansatte i Rødovre Kommune. 

Den 6. ferieuge
Udover de lovpligtige 5 ugers ferie har vi via overenskomsten fået den 6. ferieuge. Den kan afholdes på et tidspunkt efter eget valg, men placeringen skal være forenelig med arbejdspladsens tarv.

Endelig har du ret til at få ikke afholdte feriedage fra "den 6. ferieuge" udbetalt efter afslutningen af ferieåret. Dette skal meddelelse din ledelse senest 1. oktober. Du skal så have dem udbetalt ultimo maj. Hver feriedag har en værdi af 0,5% af din årsløn. Vær opmærksom på, at løn under ferie i optjeningsåret her ikke indgår i beregningsgrundlaget for årslønnen.

Feriefridage kan også overføres til næste ferieår.

For ledige
Ledige bør kontakte deres A-kasse for at få feriedagpenge i de 5 ugers ferie.


Sygdom i din ferie - se linket til højre "Sygdom og ferie".