Pensionister

Samlet Gruppe Som Lytter

Forholdet til medlemmerne er ikke færdigt, blot fordi de bliver pensioneret.

At stoppe som lærer behøver ikke at betyde, at man også stopper som medlem.
RLF lægger i hvert fald op til at fortsætte sammen til fælles gavn og glæde.

Som pensionist får man:
- mulighed for at deltage i ca. 6 årlige arrangementer
- mulighed for at fortsætte med det faglige arbejde og følge med i, hvad der sker i RLF og DLF
- bladet Folkeskolen

Kommende pensionister

For at du stadig kan få trukket kontingentet automatisk via PBS, når du overgår som fraktion 4-medlem, pensionist, skal du blot henvende dig til kassereren.

HUSK at give os din mailadresse, hvis du ønsker at modtage invitationer m.m  
Læs vores folder her.


Seniorgruppen - som pensionisterne i RLF kalder sig - vælger på sin årlige generalforsamling en bestyrelse, som i samarbejde med kredsstyrelsen tilrettelægger udflugter og faglige arrangementer. 

Tryk her og se forårets 2024 planlagte arrangementer.

Alle medlemmer af Rødovre Lærerforenings fraktion 4 (pensionisterne) er medlemmer af seniorgruppen. De, der har ønsket enten at modtage post eller mails, modtager information om seniorgruppens arrangementer.
På den årlige generalforsamling i marts/april - vælges medlemmer til seniorgruppens  5-personers bestyrelse - to i lige og tre i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende.  Bestyrelsen arrangerer - i samarbejde med Rødovre Lærerforenings kredsstyrelse - møder og arrangementer for seniorgruppens medlemmer; blandt andet møder med fagligt indhold, flere kulturelle udflugter, rejser m.m.

Tryk her og læs Seniorgruppens vedtægter.

Nedenstående er valgt til bestyrelsen:

 Navn

 Funktion
 Niels Abrahamsen     

formand 

 John Vestergaard Petersen  
 Søren Frederiksen  
 Thorbjørn Hoffmann  
 Stig Schjøtler