Arbejdsskader

Kommer du ud for en arbejdsskade, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant samt kredsen for rådgivning.

For at der er tale om en arbejdsskade, skal den skadelige påvirkning som udgangspunkt have fundet sted, mens du var på arbejde.
Arbejdsskader kan have fysiske eller psykiske følger og der kan være skader på ting, f.eks. briller.

Ulykke eller sygdom? 
Man skelner mellem arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

  • En arbejdsulykke er en pludselig hændelse eller påvirkning, der er sket indenfor fem dage.
  • En erhvervssygdom er sygdom opstået efter påvirkning under arbejdet gennem en periode på mere end fem dage.

En arbejdsskade, skal anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet hurtigst muligt og inden et år.

Du skal altid gå til lægen, når du er kommet til skade, slået dig eller blevet overfaldet på jobbet. Lægens beskrivelse af skaden er meget vigtig for muligheden af at få anerkendt en arbejdsskade.


Er du arbejdsmiljørepræsentant kan du finde også finde info i hovedmenupunktet "Arbejdsliv"