Nye medlemmer

Velkommen som nyt medlem af Rødovre Lærerforening.
Som nyt medlem har du sikkert modtaget et velkomstbrev - ellers er det på vej.

Som nyt medlem - og måske også ny i jobbet som lærer - er der meget man skal forholde sig til.
Vi håber, at du kan finde svar på de spørgsmål, som du måtte have, her på vores hjemmeside. Hvis ikke, så bør du straks kontakte os.
I det hele taget så er det vigtigt at spørge, hver gang man som ny har brug for en afklaring.
Så SPØRG! - din TR, din kollega, din skoleleder eller os på kredskontoret.

Specielt for nyansatte
Som nyuddannet lærer i Rødovre Kommune har vi lavet aftale om, at du får et ekstra løntrin oven i din løn. Tillæget ophører efter fire års ansættelse.
For nyansatte forventer vi at aftale en intro-dag sammen med Rødovre Kommune, spørg din TR om datoen for arrangementet. Rødovre Kommune og RLF har indgået aftale om mentorordning på arbejdspladserne.
Alt dette for at det forhåbentlig bliver lidt nemmere for dig at arbejde som nyuddannet lærer i Rødovre.

Din TR - som er medlem af vores kredsstyrelse - vil kontakte dig snarest for at aftale et møde, hvor I kan drøfte forskellige forhold, der har betydning for dig i din ansættelse.
(se i linket til højre mere om nyansat/ny lærer på DLFs hjemmeside)

Indmeldelse
Indmeldelse i Rødovre Lærerforening giver samtidig medlemskab af Danmarks Lærerforening.
(via linket til højre kan online-indmeldelse foretages)