Løn - Rødovre

Rødovre Lærerforening og Rødovre Kommune har den 30. januar 2018, med virkning fra 1. januar 2018, indgået forhåndsaftale om løn for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune. 
Rødovre Lærerforening har den 19. januar 2023 indgået aftale om lønindplacering for lærere på Campus Espevang, med virkning fra 1. august 2022.   

Alle lønmidler - helt tilbage fra den gamle A08-aftale - indgår i aftalerne (bortset fra den nye aftale på Campus Espevang), og der er primært tale om to løntillæg:
- Et kvalifikationstillæg for alle, hvor størrelsen er afhængig af hvor du er ansat (De 6 almene folkeskoler, Skovmoseskolen eller Udviklingscenter Skiftesporet) og på hvilke vilkår (om du er "nylønner" eller protokollat 2 - eks. tjenestemand).
- Et ulempetillæg til alle, uanset beskæftigelsesgrad i stedet for fx 17-06-tillæg (lærere på Udviklingscenteret Skiftesporet er undtaget).

Derudover er der et funktionstillæg, der sikrer alle lærere, uanset undervisningstimetal, et tillæg svarende til 780 timers undervisning samt et forhøjet undervisningstillæg for undervisningstimer ud over 780.

Udover disse tillæg får du også "aktivitetsbestemte tillæg" - eksempelvis  specialundervisningstillæg på Skovmoseskolen og tillæg for dansk som 2. sprog.

I linkene til højre kan du læse Forhåndsaftalerne om løn. Her kan du også finde beløbene. Alle beløb er i 31.3.2000-niveau. Dvs. værdien af pengene tilbage til 31. marts år 2000. I nutidskroner er beløbene større (pt. knap 50 %).

Har du svært ved at finde hoved og hale i din lønseddel, så tag et kig på det eksempel med forklaringer, du finder her til højre. 

Hvis du vil tjekke din lønseddel, find din skole ude til højre og tryk på din skole. Er du Børnehaveklasseleder eller lærer? Hvor mange år har du anciennitet? 

Campus Espevang:

Hvis du er ansat ved Campus Espevang, så skal du klikke i aftalen om lønindplacering på Campus Espevang. Hvis du har spørgmål er du altid velkommen til at ringe.
Ude til højre kan du tjekke din lønseddel.


Kredskontoret udarbejder løbende nye "satser og tillæg", så du kan sammenligne kredsens tal med dine egne tal på lønsedlen.
HUSK! Er du i tvivl så spørg din TR eller kontakt kredskontoret.