Løn - Rødovre

Rødovre Lærerforening og Rødovre Kommune har den 9. oktober 2015, med virkning fra 1. august 2015, indgået nye aftaler om løn i tilknytning til Lov 409 (arbejdstidsreglerne for underviserområdet i kommunerne). Aftalerne er i store træk en videreførsel af sidste års forhåndsaftaler.

Alle lønmidler fra den gamle A08-aftale indgår i de nye aftaler, og der er primært tale om to løntillæg:
- Et kvalifikationstillæg for alle, hvor størrelsen er afhængig af hvor du er ansat (De 6 almene folkeskoler, Skovmoseskolen eller Udviklingscenter Skiftesporet) og på hvilke vilkår (om du er "nylønner" eller protokollat 2 - eks. tjenestemand).
- Et ulempetillæg til alle, uanset beskæftigelsesgrad i stedet for fx 17-06-tillæg (lærere på Udviklingscenteret Skiftesporet er undtaget).

Derudover er der nu tilføjet et funktionstillæg, der sikrer alle lærere, uanset undervisningstimetal, et tillæg svarende til 780 timers undervisning samt et forhøjet undervisningstillæg for undervisningstimer ud over 780.

Udover disse tillæg får du også "aktivitetsbestemte tillæg" - eksempelvis  specialundervisningstillæg på Skovmoseskolen og tillæg for dansk som 2. sprog.
Det centralt aftalte tillæg givet som kompensation for bortfald af aldersreduktionen (175-timer) er bortfaldet pr. 1.4.2016. Til gengæld er alle lærere, på nær de få der befinder sig på løntrin 45, steget med èt løntrin.

I linkene til højre kan du læse Forhåndsaftalerne om løn. Her kan du også finde beløbene. Alle beløb er i 31.3.2000-niveau. Dvs. værdien af pengene tilbage til 31. marts år 2000. I nutidskroner er beløbene større (pt. ca. 32 %).

Har du svært ved at finde hoved og hale i din lønseddel, så tag et kig på det eksempel med forklaringer, du finder her til højre. 

Hvis du vil tjekke din lønseddel, find din skole ude til højre og tryk på din skole. Er du Børnehaveklasseleder eller lærer? Hvor mange år har du anciennitet? Dette har betydning for hvilken lønoversigt du skal bruge.

Campus Espevang:

Hvis du er interesseret i at arbejde på Campus Espevang, så skal du klikke i aftalen om lønindplacering på Campus Espevang. Hvis du har spørgmål er du altid velkommen til at ringe. 


Kredskontoret udarbejder løbende nye "satser og tillæg", så du kan sammenligne kredsens tal med dine egne tal på lønsedlen.
HUSK! Er du i tvivl så spørg din TR eller kontakt kredskontoret.