Ny lokalaftale i Rødovre

A20 Anders Og Tina
Rødovre Lærerforening og Rødovre Kommune har med afsæt i A20 genforhandlet en lokal arbejdstidsaftale. Også fremover vil den gennemsnitlige årlige undervisningstid for en lærer være 780 timer om året. Aftalen sikrer blandt andet lærerne tid til forberedelse.

Børne- og Kulturforvaltningen og Rødovre Lærerforening blevet enige om en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Rødovre. Aftalen gælder fra 1. august 2021.

 

Den nye arbejdstidsaftale bygger videre på den centrale arbejdstidsaftale A20, som blev indgået mellem KL og LC i august måned 2020. Samtidig har vi i Rødovre Kommune i en årrække haft et rigtig godt udgangspunkt for samarbejdet med den eksisterende Professionsaftale fra 2015, og det har igennem forhandlingsforløbet vist sig, at netop Professionsaftalen er så værdifuld, at den er værd at bygge videre på.

 

Arbejdstidsaftalen er lavet for og til lærerne og børnehaveklasselederne og ikke mindst til den gode hverdag på skolerne. Gennemskuelighed og sammenhæng i prioriteringerne er nøgleord for os, således at følgeskab, ejerskab og opbakning præger hverdagen på alle skoler. Hverdagen er allerede bygget op af samarbejde, tillid, stærke relationer, fleksibilitet og råderum til lokale aftaler og handlemuligheder – alt sammen i samspil med fælles indsatser for alle kommunens børn og unge.

 

Med den nye arbejdstidsaftale får vi i Rødovre en endnu stærkere ramme for det fremtidige samarbejde på alle niveauer, og en aftale der værner om det gode arbejdsliv for lærere og børnehaveklasseledere. Aftalen forbedrer og styrker en lang række elementer og kan dermed styrke fastholdelsen og rekrutteringen af lærere til Rødovre. Arbejdstidsaftalen giver dermed det bedst mulige udgangspunkt for den kvalificerede varetagelse af kerneopgaven, som er udvikling af elevernes læring og trivsel

 

Med aftalen er tilføjet en række vigtige elementer fra den eksisterende professionsaftale til A20:

 

  • Fortsat mulighed for fleksibel arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere.
  • Fortsat sikring af ressourceniveauet med 780 timers undervisning og 564 timer til forberedelse og samarbejdet med kollegaer og forældre pr. fuldtidsstilling. Samtidig sikres 336 timer pr. fuldtidsstilling til øvrige opgaver som fx møder uden direkte relation til undervisningen, tilsyn, egen pausetid, efter- og videreuddannelse og TR- og AMR- arbejdet.
  • En styrkelse af A20’s samarbejdsspor mellem TR og skoleleder om aftaler om tid og beskrivelse af opgaver.
  • Fornuftige rammer for TR-opgaven der sikrer tid til organisations- og TR-arbejdet.

 

Parterne har derudover tilføjet to nye elementer til arbejdstidsaftalen:

  • Lokal mentorordning inspireret af erfaringerne med co-teaching til nyuddannede.
  • Lokal rådgivningsmulighed og samarbejde.

 

Endelig er parterne enige om at fravige kravet fra den centrale arbejdstidsaftale om opgørelse af præsteret arbejdstid hver 3. måned med henblik på at lette den administrative byrde.

 

Overskriften for den centrale arbejdstidsaftale A 20 indgået mellem KL og LC er ’Skole laver vi sammen’. I Rødovre kommune har vi med Professionsaftalen arbejdet under overskriften ’Sammen om Folkeskolen’. Det giver derfor god mening med den nye lokale arbejdstidsaftale at arbejde videre med, at vi i Rødovre er sammen om skolen, og at vi laver skole sammen.

Læs også på folkeskolen.dk

Emner

Målgruppe